Veiligheid

Om vorm te geven aan het veiligheidsbeleid, zette Sancar Steigerbouw B.V. een veiligheidssysteem op volgens VCA**. Onder andere toolboxmeetings, keuringsprocedures, procedures voor het melden van ongevallen en incidenten en werkplekinspecties maken hier deel van uit. Gezamenlijk geven zij vorm aan de veiligheidsstructuur van Sancar Steigerbouw B.V.

Dat Sancar Steigerbouw B.V. de werkzaamheden uitvoert volgens de wettelijke verplichtingen behoeft geen verdere uitleg, dit is een vanzelfsprekend deel van de door ons geleverde kwaliteit. We volgen de veiligheidsontwikkelingen op het gebied van steigerbouw op de voet.

Medewerkers worden direct na indiensttreding getraind op het gebied van veiligheid door middel van de cursus “Basisveiligheid VCA”. Leidinggevers volgen daarnaast ook de opleiding “Veiligheid voor Leidinggevenden VCA” of “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)”.

Op basis van de uitgevoerde Risico-Inventarisatie en –Evaluatie worden de medewerkers voor de start van de werkzaamheden geïnformeerd over de risico’s van het werk en de te nemen preventieve maatregelen en worden zij voorzien van een passende veiligheidsuitrusting.